KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"ceremony" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ceremony rzeczownik

rzeczownik + ceremony
Kolokacji: 113
opening ceremony • awards ceremony • wedding ceremony • graduation ceremony • marriage ceremony • dedication ceremony • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
4. graduation ceremony = rozdanie świadectw ukończenia szkoły średniej graduation ceremony
7. tea ceremony = ceremonia parzenia herbaty tea ceremony
  • Students in this course learn the tea ceremony to understand their own culture.
  • I still remember that last tea ceremony with my parents.
  • He eventually started his own school of the tea ceremony.
  • My last lesson of the morning was in tea ceremony.
  • Precious it may be, but the tea ceremony at Local actually makes sense.
  • His ideas would have a strong influence in the development of the Japanese tea ceremony.
  • Philosophy have been an influence in the development of the tea ceremony.
  • Their generation grew up with fast food rather than the tea ceremony.
  • The tea ceremony was part of the training for mental discipline.
  • The tea ceremony closes out thus: "Is there anything else you would like to add?"
8. signing ceremony = ceremonia podpisania (np. umowy międzynarodowej) signing ceremony
11. inauguration ceremony = uroczysta inauguracja inauguration ceremony
13. swearing-in ceremony = ceremonia zaprzysiężenia swearing-in ceremony
14. initiation ceremony = inicjacja, ceremonia inicjacyjna initiation ceremony
15. memorial ceremony = uroczystość żałobna, ceremonia pogrzebowa memorial ceremony
16. opening closing ceremony = otwarcie kończąca ceremonia opening closing ceremony
18. Academy Awards ceremony = Akademia ceremonia rozdania nagród Academy Awards ceremony
19. commitment ceremony = ceremonia zobowiązania commitment ceremony
20. Oscar ceremony = ceremonia rozdania Oskarów Oscar ceremony
21. retirement ceremony = ceremonia emerytury retirement ceremony
22. presentation ceremony = ceremonia prezentacji presentation ceremony
23. burial ceremony = ceremonia pogrzebu burial ceremony
ceremony + czasownik
Kolokacji: 38
ceremony takes • ceremony marking • ceremony begins • ceremony includes • ceremony honoring • ...
czasownik + ceremony
Kolokacji: 47
take in the ceremony • marry in a ceremony • open ceremony • present at a ceremony • ceremony led • attend the ceremony • ...
przymiotnik + ceremony
Kolokacji: 110
religious ceremony • official ceremony • annual ceremony • civil ceremony • private ceremony • formal ceremony • ...
przyimek + ceremony
Kolokacji: 16
without ceremony • of ceremonies • on ceremony • with ceremony • during the ceremony • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.