ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"candidate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

candidate rzeczownik

rzeczownik + candidate
Kolokacji: 82
party candidate • opposition candidate • Republican candidate • Senate candidate • minority candidate • Labor candidate • ...
candidate + rzeczownik
Kolokacji: 24
candidate gene • candidate list • Officer Candidate School • candidate city • candidate member • ...
candidate + czasownik
Kolokacji: 209
candidate wins • candidate runs • candidate seeks • candidate stands • candidate receives • candidate spends • candidate includes • ...
czasownik + candidate
Kolokacji: 130
nominate candidates • endorse candidates • select candidates • interview candidates • support candidates • defeat several candidates • ...
przymiotnik + candidate
Kolokacji: 240
presidential candidate • Democratic candidate • unsuccessful candidate • independent candidate • potential candidate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
6. likely candidate = potencjalny kandydat likely candidate
7. only candidate = jedyny kandydat only candidate
11. leading candidate = lokomotywa wybierana leading candidate
13. strong candidate = pewny kandydat, mocny kandydat strong candidate
14. mayoral candidate = burmistrzowski kandydat mayoral candidate
19. best candidate = najlepszy kandydat best candidate
20. successful candidate = kandydat, który został przyjęty successful candidate
  • He was also that party's vice-presidential candidate in 1976 and 1980.
  • From there, they will travel to the home state of the vice-presidential candidate.
  • That's why I'm think of you as a vice-presidential candidate.
  • The best any vice-presidential candidate can do is no harm.
  • She is the first vice-presidential candidate never to have been tested by one.
  • Everyone knows that you wanted to be the vice-presidential candidate in '88 but Bush picked me instead.
  • He was the defeated vice-presidential candidate in the 1920 election.
  • During the last Presidential campaign, she was frequently mentioned as a possible vice-presidential candidate.
  • Now that he's back, sort of, he'll automatically be mentioned as a potential vice-presidential candidate.
  • He said he had known the vice-presidential candidate for little more than a week.
22. prime candidate = czołowy kandydat prime candidate
24. top candidate = główny kandydat top candidate
25. Congressional candidate = kandydat do Kongresu Stanów Zjednoczonych Congressional candidate
27. third-party candidate = kandydat związany z odpowiedzialnością cywilną third-party candidate
28. serious candidate = poważny kandydat serious candidate
29. official candidate = oficjalny kandydat official candidate
30. suitable candidate = odpowiedni kandydat suitable candidate
31. good candidate = dobry kandydat good candidate
32. black candidate = czarnoskóry kandydat black candidate
34. single candidate = stanu wolnego kandydat single candidate
35. local candidate = miejscowy kandydat local candidate
36. new candidate = nowy kandydat new candidate
37. main candidate = główny kandydat main candidate
38. ideal candidate = idealny kandydat ideal candidate
39. obvious candidate = oczywisty kandydat obvious candidate
40. individual candidate = pojedynczy kandydat individual candidate
41. viable candidate = kandydat zdolny do życia viable candidate
42. unlikely candidate = mało prawdopodobny kandydat unlikely candidate
45. perfect candidate = idealny kandydat perfect candidate
46. better candidate = lepszy kandydat better candidate
47. rival candidate = konkurencyjny kandydat rival candidate
48. minor candidate = drugorzędny kandydat minor candidate
49. particular candidate = wymagający kandydat particular candidate
50. judicial candidate = rozsądny kandydat judicial candidate
51. white candidate = biały kandydat white candidate
52. promising candidate = zapewniając kandydata promising candidate
53. primary candidate = główny kandydat primary candidate
54. federal candidate = federalny kandydat federal candidate
56. Hispanic candidate = Iberyjski kandydat Hispanic candidate
57. popular candidate = popularny kandydat popular candidate
58. young candidate = młody kandydat young candidate
60. attractive candidate = atrakcyjny kandydat attractive candidate
61. future candidate = przyszły kandydat future candidate
62. specific candidate = określony kandydat specific candidate
63. sole candidate = wyłączny kandydat sole candidate
64. favored candidate = faworyzowany kandydat favored candidate
65. statewide candidate = w całych Stanach kandydat statewide candidate
66. national candidate = krajowy kandydat national candidate
68. favorite candidate = kandydat ulubieńca favorite candidate
69. qualified candidate = wykwalifikowany kandydat qualified candidate
71. credible candidate = wiarogodny kandydat credible candidate
72. American candidate = Amerykański kandydat American candidate
73. legislative candidate = ustawodawczy kandydat legislative candidate
74. Republican-Liberal candidate = Republikański-liberał kandydat Republican-Liberal candidate
75. Libertarian candidate = Skrajnie liberalny kandydat Libertarian candidate
76. logical candidate = logiczny kandydat logical candidate
77. moderate candidate = kandydat o umiarkowanych poglądach moderate candidate
78. excellent candidate = znakomity kandydat excellent candidate
79. first-time candidate = świeżo upieczony kandydat first-time candidate
80. major-party candidate = kandydat główny-partyjny major-party candidate
81. Indian National candidate = Indyjski Krajowy kandydat Indian National candidate
82. alternative candidate = alternatywny kandydat alternative candidate
83. formidable candidate = onieśmielający kandydat formidable candidate
84. eligible candidate = kandydat spełniający niezbędne warunki eligible candidate
przyimek + candidate
Kolokacji: 22
for candidates • of candidates • to candidates • against candidates • about candidates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.