"candidate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

candidate rzeczownik

rzeczownik + candidate
Kolokacji: 82
party candidate • opposition candidate • Republican candidate • Senate candidate • minority candidate • Labor candidate • ...
candidate + rzeczownik
Kolokacji: 24
candidate gene • candidate list • Officer Candidate School • candidate city • candidate member • ...
candidate + czasownik
Kolokacji: 209
candidate wins • candidate runs • candidate seeks • candidate stands • candidate receives • candidate spends • candidate includes • ...
czasownik + candidate
Kolokacji: 130
nominate candidates • endorse candidates • select candidates • interview candidates • support candidates • defeat several candidates • ...
przymiotnik + candidate
Kolokacji: 240
presidential candidate • Democratic candidate • unsuccessful candidate • independent candidate • potential candidate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
  • In 2006, he decided to run once again as presidential candidate for his party.
  • "What serious presidential candidate would ever say such a thing?"
  • He was also a presidential candidate in 1993 and 2001.
  • He was a presidential candidate in 1968, 1978 and 1982.
  • "But he is no longer a presidential candidate, and people are going to ask to see results."
  • Something was wrong with the son of a potential presidential candidate.
  • For under $500,000, a Presidential candidate can now buy his own program.
  • Considered a potential Presidential candidate for 1996, he did not run.
  • Remember everybody saying he might be a good Presidential candidate?
  • The 55-year-old former general did not stand as a Presidential candidate.
6. likely candidate = potencjalny kandydat likely candidate
7. only candidate = jedyny kandydat only candidate
11. leading candidate = lokomotywa wybierana leading candidate
13. strong candidate = pewny kandydat, mocny kandydat strong candidate
14. mayoral candidate = burmistrzowski kandydat mayoral candidate
19. best candidate = najlepszy kandydat best candidate
20. successful candidate = kandydat, który został przyjęty successful candidate
22. prime candidate = czołowy kandydat prime candidate
24. top candidate = główny kandydat top candidate
25. Congressional candidate = kandydat do Kongresu Stanów Zjednoczonych Congressional candidate
27. third-party candidate = kandydat związany z odpowiedzialnością cywilną third-party candidate
28. serious candidate = poważny kandydat serious candidate
29. official candidate = oficjalny kandydat official candidate
30. suitable candidate = odpowiedni kandydat suitable candidate
31. good candidate = dobry kandydat good candidate
32. black candidate = czarnoskóry kandydat black candidate
34. single candidate = stanu wolnego kandydat single candidate
35. local candidate = miejscowy kandydat local candidate
36. new candidate = nowy kandydat new candidate
37. main candidate = główny kandydat main candidate
38. ideal candidate = idealny kandydat ideal candidate
39. obvious candidate = oczywisty kandydat obvious candidate
40. individual candidate = pojedynczy kandydat individual candidate
41. viable candidate = kandydat zdolny do życia viable candidate
42. unlikely candidate = mało prawdopodobny kandydat unlikely candidate
45. perfect candidate = idealny kandydat perfect candidate
46. better candidate = lepszy kandydat better candidate
47. rival candidate = konkurencyjny kandydat rival candidate
48. minor candidate = drugorzędny kandydat minor candidate
49. particular candidate = wymagający kandydat particular candidate
50. judicial candidate = rozsądny kandydat judicial candidate
51. white candidate = biały kandydat white candidate
52. promising candidate = zapewniając kandydata promising candidate
53. primary candidate = główny kandydat primary candidate
54. federal candidate = federalny kandydat federal candidate
56. Hispanic candidate = Iberyjski kandydat Hispanic candidate
57. popular candidate = popularny kandydat popular candidate
58. young candidate = młody kandydat young candidate
60. attractive candidate = atrakcyjny kandydat attractive candidate
61. future candidate = przyszły kandydat future candidate
62. specific candidate = określony kandydat specific candidate
63. sole candidate = wyłączny kandydat sole candidate
64. favored candidate = faworyzowany kandydat favored candidate
65. statewide candidate = w całych Stanach kandydat statewide candidate
66. national candidate = krajowy kandydat national candidate
68. favorite candidate = kandydat ulubieńca favorite candidate
69. qualified candidate = wykwalifikowany kandydat qualified candidate
71. credible candidate = wiarogodny kandydat credible candidate
72. American candidate = Amerykański kandydat American candidate
73. legislative candidate = ustawodawczy kandydat legislative candidate
74. Republican-Liberal candidate = Republikański-liberał kandydat Republican-Liberal candidate
75. Libertarian candidate = Skrajnie liberalny kandydat Libertarian candidate
76. logical candidate = logiczny kandydat logical candidate
77. moderate candidate = kandydat o umiarkowanych poglądach moderate candidate
78. excellent candidate = znakomity kandydat excellent candidate
79. first-time candidate = świeżo upieczony kandydat first-time candidate
80. major-party candidate = kandydat główny-partyjny major-party candidate
81. Indian National candidate = Indyjski Krajowy kandydat Indian National candidate
82. alternative candidate = alternatywny kandydat alternative candidate
83. formidable candidate = onieśmielający kandydat formidable candidate
84. eligible candidate = kandydat spełniający niezbędne warunki eligible candidate
przyimek + candidate
Kolokacji: 22
for candidates • of candidates • to candidates • against candidates • about candidates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.