BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) hair, crumb, bit, suggestion
Kolokacji: 6
(3) hand, finger, fingertip
Kolokacji: 3
(4) shoulder, leg, ear, twig
Kolokacji: 4
(5) arm, tear, steel
Kolokacji: 3
(6) skin, mud, dust
Kolokacji: 3
1. brush one's skin = szczotka czyjś skóra brush one's skin
2. brush mud = błoto szczotki brush mud
  • He stood up and tried to brush the dust from his hands.
  • She stood up and brushed the dust off her dress.
  • You brush the dust off the words while I ink them in.
  • He brushed the dust away, and stepped back to see them in full view.
  • He brushed the dust off his pants and changed the subject.
  • She brushed the dust off her hands, stood, and went to the closet.
  • He brushed dust from his clothing and closed the window behind him.
  • She stood, brushed the dust off her pants, and watched me.
  • She stood up and brushed the dust off the back of her slacks.
  • Raven brushed the dust off the top before she opened it.
(7) cobweb, lint, strand
Kolokacji: 3
(8) metal, aluminum
Kolokacji: 2
(9) hand, fire
Kolokacji: 2
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.