Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) aside, away
Kolokacji: 2
(4) accidentally, inadvertently
Kolokacji: 2
1. neatly brushed = starannie wyczyścić neatly brushed
2. easily brushed = łatwo wyczyścić easily brushed
3. brush straight = wyczyść prosto brush straight
  • Aaron was a thin stooped man, with threadbare hair brushed straight back from a deep intellectual forehead.
  • And a long thick mane of golden hair, brushed straight back from his high forehead and held in place with a silver band.
  • The man they walked toward had dark hair brushed straight back without a parting.
  • She was as tall as his six feet two, with snow-white hair cut short as a man's and brushed straight back from her forehead.
  • His hair was grey-brown and thin and brushed straight back over a generous crown.
  • She wore her hair brushed straight back from a high, narrow, square forehead.
  • Martin noticed the diener wore his hair in a crew cut, brushed straight up along the sides.
  • His black hair was thick, brushed straight back from his wide forehead.
  • I noticed that he had a fine head of thick black hair brushed straight back from the forehead.
  • His haircut was a flat-top, brushed straight up so it looked like a bristly triangle.
4. angrily brush = gniewnie szczotka angrily brush
5. loosely brushed = luźno wyczyścić loosely brushed
6. brush clean = szczotka czysty brush clean
(6) quickly, casually
Kolokacji: 2
(7) simply, merely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.