Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) hair, crumb, bit, suggestion
Kolokacji: 6
(3) hand, finger, fingertip
Kolokacji: 3
(4) shoulder, leg, ear, twig
Kolokacji: 4
(5) arm, tear, steel
Kolokacji: 3
1. brush one's arm = szczotka czyjś ramię brush one's arm
  • I brushed away her tears with my fingers.
  • She brushed away her tears, and said with dignity: "Spoil the child?
  • With jerky movements she brushed away her tears and tried to smile.
  • He shook his head, then brushed away her tears with gentle fingers.
  • Then, very suddenly, without moving, she began to cry, not bothering to brush away her tears.
  • Brushing away her tears, he let them mingle with his own.
  • Kith-Kanan brushed away her tears and let her walk him back around the table to where their places were set.
  • Tika brushed away her tears quickly, trying to appear strong and in control.
  • Luce put the diary down and brushed away her tears.
  • He brushed away his tears with the back of his hand.
3. brush steel = szczotka stal brush steel
(6) skin, mud, dust
Kolokacji: 3
(7) cobweb, lint, strand
Kolokacji: 3
(8) metal, aluminum
Kolokacji: 2
(9) hand, fire
Kolokacji: 2
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.