"brush one's arm" — Słownik kolokacji angielskich

brush one's arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka czyjś ramię
  1. brush czasownik + arm rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She brushed his offered arm away from her, advanced past him without it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo