TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"blast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blast rzeczownik

rzeczownik + blast
Kolokacji: 30
bomb blast • shotgun blast • energy blast • Suicide blast • blast of air • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. bomb blast = wybuch bomby bomb blast
2. shotgun blast = podmuch śrutówki shotgun blast
  • Less than an hour later, he was dead, killed by a shotgun blast to the heart.
  • He had been killed by a shotgun blast to the face.
  • She was killed by a single shotgun blast to the face.
  • She had seen a man hit by a shotgun blast at close range, once.
  • She came to work alone the next night and was killed by a shotgun blast to the head.
  • The shotgun blast had hit her high and to the right.
  • Since when can't you tell if a shotgun blast to the face killed somebody or not?
  • A shotgun blast to the face would not have done it.
  • The first shotgun blast passed clearly through his right side.
  • He turned around to see if anyone had paid attention to the shotgun blast.
3. energy blast = podmuch energetyczny energy blast
4. Suicide blast = Podmuch samobójczy Suicide blast
6. horn blast = rogowy podmuch horn blast
8. phaser blast = phaser podmuch phaser blast
blast + rzeczownik
Kolokacji: 21
blast furnace • blast site • blast wave • blast radius • blast door • ...
blast + czasownik
Kolokacji: 55
blast kills • blast comes • blast hits • blast occurs • blast destroys • ...
czasownik + blast
Kolokacji: 4
blow a blast • use BLAST • hear the blast • survive the blast
przymiotnik + blast
Kolokacji: 68
full blast • nuclear blast • powerful blast • atomic blast • single blast • ...
przyimek + blast
Kolokacji: 13
on blast • after the blast • with a blast • from the blast • of the blast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.