Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"blast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blast rzeczownik

rzeczownik + blast
Kolokacji: 30
bomb blast • shotgun blast • energy blast • Suicide blast • blast of air • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. bomb blast = wybuch bomby bomb blast
2. shotgun blast = podmuch śrutówki shotgun blast
3. energy blast = podmuch energetyczny energy blast
4. Suicide blast = Podmuch samobójczy Suicide blast
6. horn blast = rogowy podmuch horn blast
  • A strong blast of wind hit him in the face.
  • For once, no blast of wind followed him into the room.
  • A blast of wind came into her face from the river, and there was ice in it.
  • Three feet behind him, his father was laughing into the wind blast.
  • Her left side caught the blast of wind off the mountains.
  • It was a very cold day, with cutting blasts of wind.
  • The wind blast will dry you out in a hurry.
  • The world was silent except for the blast of wind in his ears.
  • Sometimes the blasts of wind from above are so strong that they can only hang in against the rock and wait.
  • A heavy blast of wind opened the branches finally, and released him.
8. phaser blast = phaser podmuch phaser blast
blast + rzeczownik
Kolokacji: 21
blast furnace • blast site • blast wave • blast radius • blast door • ...
blast + czasownik
Kolokacji: 55
blast kills • blast comes • blast hits • blast occurs • blast destroys • ...
czasownik + blast
Kolokacji: 4
blow a blast • use BLAST • hear the blast • survive the blast
przymiotnik + blast
Kolokacji: 68
full blast • nuclear blast • powerful blast • atomic blast • single blast • ...
przyimek + blast
Kolokacji: 13
on blast • after the blast • with a blast • from the blast • of the blast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.