Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"blast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blast rzeczownik

rzeczownik + blast
Kolokacji: 30
bomb blast • shotgun blast • energy blast • Suicide blast • blast of air • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(3) energy, Suicide, heat, force
Kolokacji: 4
(5) phaser, plasma
Kolokacji: 2
(6) jet, rocket
Kolokacji: 2
1. jet blast = podmuch z silnika samolotu, gazy wylotowe silnika odrzutowego jet blast
2. rocket blast = podmuch rakietowy rocket blast
(7) disruptor
Kolokacji: 1
(8) furnace, ringing
Kolokacji: 2
(9) chill, stunner
Kolokacji: 2
blast + rzeczownik
Kolokacji: 21
blast furnace • blast site • blast wave • blast radius • blast door • ...
blast + czasownik
Kolokacji: 55
blast kills • blast comes • blast hits • blast occurs • blast destroys • ...
czasownik + blast
Kolokacji: 4
blow a blast • use BLAST • hear the blast • survive the blast
przymiotnik + blast
Kolokacji: 68
full blast • nuclear blast • powerful blast • atomic blast • single blast • ...
przyimek + blast
Kolokacji: 13
on blast • after the blast • with a blast • from the blast • of the blast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.