Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"blast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blast rzeczownik

rzeczownik + blast
Kolokacji: 30
bomb blast • shotgun blast • energy blast • Suicide blast • blast of air • ...
blast + rzeczownik
Kolokacji: 21
blast furnace • blast site • blast wave • blast radius • blast door • ...
blast + czasownik
Kolokacji: 55
blast kills • blast comes • blast hits • blast occurs • blast destroys • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(6) tear, rip, sever
Kolokacji: 3
1. blast tears = łzy podmuchu blast tears
2. blast rips = podmuch rozdziera blast rips
3. blast severs = podmuch przecina blast severs
(7) damage, shatter, sear
Kolokacji: 3
(9) appear, seem, lift
Kolokacji: 3
czasownik + blast
Kolokacji: 4
blow a blast • use BLAST • hear the blast • survive the blast
przymiotnik + blast
Kolokacji: 68
full blast • nuclear blast • powerful blast • atomic blast • single blast • ...
przyimek + blast
Kolokacji: 13
on blast • after the blast • with a blast • from the blast • of the blast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.