Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"blast of wind" — Słownik kolokacji angielskich

blast of wind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poryw wiatru
  1. wind rzeczownik + blast rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A strong blast of wind hit him in the face.

    Podobne kolokacje: