Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"horn blast" — Słownik kolokacji angielskich

horn blast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rogowy podmuch
  1. horn rzeczownik + blast rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A long, loud horn blast yanked her attention away from him.

    Podobne kolokacje: