BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"bill" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bill rzeczownik

rzeczownik + bill
Kolokacji: 156
Buffalo Bill • tax bill • Senate bill • dollar bill • Treasury bill • reform bill • spending bill • appropriations bill • energy bill • utility bill • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
2. tax bill = należny podatek tax bill
6. reform bill = rachunek reformatorski reform bill
7. spending bill = rachunek wydatków spending bill
8. energy bill = rachunek za energię energy bill
10. utility bill = rachunek za media (prąd, woda, gaz, itp.) utility bill
11. phone bill = rachunek za telefon phone bill
12. crime bill = koszty związane z przestępczością crime bill
13. farm bill = ustawa regulująca produkcję rolną w USA farm bill
14. electricity bill = rachunek za prąd electricity bill
15. welfare bill = ustawa o opiece społecznej welfare bill
16. budget bill = ustawa budżetowa budget bill
17. hospital bill = rachunek szpitalny hospital bill
18. House bill = Izba rachunek House bill
  • The House bill is expected to go to the floor next month.
  • The House bill was made public just three days ago.
  • Democrats did not think the House bill was strong enough.
  • But the distance between the House bill and his is not large.
  • Still, better the House bill than no legislation at all.
  • The House bill is a good step in that direction.
  • But under the House bill, he said, that person would have to spend about $1,100.
  • The House bill would increase the maximum to 90 percent.
  • But the House bill did not include the tax breaks.
  • But most of the people who would be hit by the House bill are not executives.
19. trade bill = rachunek handlowy trade bill
20. TREAS. BILL = SKARBNIK. BILL TREAS. BILL
21. Piracy Bill = Piractwo Bill Piracy Bill
22. water bill = rachunek na wodę water bill
23. hotel bill = rachunek hotelowy hotel bill
25. compromise bill = rachunek kompromisowy compromise bill
26. GI Bill = amerykańska ustawa z 1944 roku o darmowej edukacji dla zdemobilizowanych żołnierzy GI Bill
27. education bill = rachunek edukacyjny education bill
28. heating bill = rachunek za ogrzewanie heating bill
29. health care bill = rachunek ochrony zdrowia health care bill
30. telephone bill = rachunek za telefon telephone bill
31. welfare reform bill = rachunek darmowy reformatorski welfare reform bill
32. draft bill = projekt ustawy draft bill
34. Brady bill = Brady rachunek Brady bill
35. wage bill = fundusz płac wage bill
36. stimulus bill = ustawa stymulacyjna stimulus bill
37. fuel bill = rachunek za opał fuel bill
38. Medicare bill = Medicare rachunek Medicare bill
39. bill of health = świadectwo zdrowia bill of health
40. transportation bill = rachunek transportu transportation bill
41. highway bill = rachunek drogi publicznej highway bill
42. credit card bill = rachunek karty kredytowej credit card bill
44. Assembly bill = Rachunek zgromadzenia Assembly bill
45. gas bill = rachunek za gaz gas bill
46. repair bill = rachunek naprawy repair bill
47. US bill = USA rachunek US bill
48. aid bill = rachunek pomocowy aid bill
49. companion bill = rachunek towarzysza companion bill
50. government bill = rządowy projekt ustawy government bill
51. Finance Bill = Bill finansowy Finance Bill
52. school property tax bill = rachunek podatku od nieruchomości szkolny school property tax bill
53. jobs bill = prace rachunek jobs bill
bill + rzeczownik
Kolokacji: 311
Bill Clinton • Bill Gates • Bill Bradley • Bill Cosby • Bill Murray • Bill O'REILLY • Bill Evans • Bill Walsh • Bill Russell • Bill Richardson • ...
bill + czasownik
Kolokacji: 213
bill passes • bill contains • bill requires • bill allows • bill fails • bill includes • bill provides • bill comes • bill creates • bill calls • ...
czasownik + bill
Kolokacji: 92
bill sponsored • kill Bill • include bills • pay one's bills • reduce one's tax bill • bill designed • cover one's bills • introduce a bill • ...
przymiotnik + bill
Kolokacji: 154
three-month bill • six-month bill • medical bill • clean bill • monthly bill • unpaid bill • electric bill • legal bill • double bill • ...
przyimek + bill
Kolokacji: 18
by Bill • against the bill • under the bill • on the bill • of the bill • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.