"alone" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alone przysłówek

czasownik + alone
Kolokacji: 225
stand alone • live alone • sit alone • walk alone • travel alone • work alone • let alone • act alone • die alone • sleep alone • eat alone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.