"run alone" — Słownik kolokacji angielskich

run alone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij w pojedynkę
  1. run czasownik + alone przysłówek
    Silna kolokacja

    However, the party ran alone in the 2003 elections, but failed to win a seat.

    Podobne kolokacje: