"absolute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolute przymiotnik

absolute + rzeczownik
Kolokacji: 299
absolute power • absolute majority • absolute certainty • absolute value • absolute truth • absolute control • absolute silence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
2. absolute majority = absolutna większość absolute majority
3. absolute certainty = absolutna pewność absolute certainty
4. absolute value = wartość bezwzględna absolute value
5. absolute control = absolutna kontrola absolute control
9. absolute term = wyraz wolny absolute term
10. absolute minimum = minimum absolutne, minimum globalne absolute minimum
11. absolute necessity = bezwzględna konieczność absolute necessity
12. absolute right = prawo wyłączne, prawo nieograniczone absolute right
13. absolute number = liczba bezwzględna absolute number
14. absolute authority = absolutna władza absolute authority
15. absolute magnitude = absolutna wielkość gwiazdowa absolute magnitude
16. absolute monarch = monarcha absolutny absolute monarch
18. absolute rule = absolutna zasada absolute rule
19. absolute confidence = absolutne zaufanie absolute confidence
20. absolute ruler = władca absolutny absolute ruler
21. absolute proof = niepodważalny dowód absolute proof
22. absolute freedom = absolutna wolność absolute freedom
23. absolute limit = absolutny limit absolute limit
24. absolute conviction = absolutne przekonanie absolute conviction
26. absolute sense = absolutny sens absolute sense
27. absolute master = absolutny mistrz absolute master
28. absolute temperature = temperatura absolutna absolute temperature
29. absolute secrecy = absolutna tajemnica absolute secrecy
31. absolute poverty = totalne ubóstwo absolute poverty
32. absolute zero = zero absolutne, zero bezwzględne absolute zero
33. absolute nightmare = absolutny koszmar absolute nightmare

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.