"zabrać się do pracy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabrać się do pracy" po polsku

zabrać się do pracy

idiom
  1. set one's shoulder to the wheel
  2. get one's tail in gear informal , także: get one's ass in gear
phrasal verb
  1. get down to work

"zabrać się do pracy" — Słownik kolokacji angielskich

turned to kolokacja
Popularniejsza odmiana: turn to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabrać się do pracy
  1. turn czasownik + to przyimek
    Luźna kolokacja

    She turned to the others at the table to take up her cause.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo