"wywoływać spór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wywoływać spór" po polsku

"wywoływać spór" — Słownik kolokacji angielskich

arouse controversy kolokacja
  1. arouse czasownik + controversy rzeczownik = wzbudzać kontrowersje, budzić kontrowersje, wywoływać spór
    Silna kolokacja

    However, the case also aroused controversy about the court itself.