Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"wspomniany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspomniany" po polsku

wspomniany oficjalnie

przymiotnik
 1. above ****
  • wspomniany, wyżej wymieniony, powyższy oficjalnie
   I know none of the above names. (Nie znam żadnego z powyższych nazwisk.)
   One of the above students is in my class. (Jeden ze wspomnianych uczniów jest w mojej klasie.)
   Contact me at the above address. (Skontaktuj się ze mną pod powyższym adresem.)
 2. said *
obrazek do "reminisce" po polsku
czasownik
 1. mention ****
  • nadmieniać, wspominać, wspominać o [przechodni]
   to bring up
   My brother mentioned seeing you the other day. (Mój brat wspomniał, że cię widział któregoś dnia.)
   Did she mention me in her letter? (Czy wspomniała o mnie w swoim liście?)
   Peter, I should mention, is my husband. (Peter, powinnam nadmienić, jest moim mężem.)
   When I mentioned the money, he put the phone down on me. (Kiedy wspomniałem o pieniądzach, on odłożył słuchawkę.)
   You've never mentioned you had a sister. (Nigdy nie wspominałeś, że miałeś siostrę.)
 2. note , *****
  • wspominać (o kimś lub o czymś mimochodem) [przechodni]
   I noted the good old times and we cried. (Wspomniałem stare dobre czasy i zapłakaliśmy.)
   Oh, don't note the war. (Och, nie wspominaj wojny.)
 3. remember *****
  • wspominać, nie zapominać (np. o kimś zmarłym) [przechodni]
   We are here today to remember my late grandpa. (Jesteśmy tu dzisiaj, żeby wspominać mojego zmarłego dziadka.)
   I remembered my late uncle today. (Dzisiaj wspomniałam mojego zmarłego wujka.)
 4. reminisce
 5. recollect
phrasal verb
 1. hark back  
  My grandma likes to hark back her childhood. (Moja babcia lubi wspominać swoje dzieciństwo.)
  I still hark back our first kiss. (Cały czas wspominam nasz pierwszy pocałunek.)
 1. make a mention
 1. think back