"write volumes" — Słownik kolokacji angielskich

write volumes kolokacja
Popularniejsza odmiana: write several volumes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz tomy
  1. write czasownik + volume rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is said to have written nearly two hundred volumes.

    Podobne kolokacje: