PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write the address" — Słownik kolokacji angielskich

write the address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz adres
  1. write czasownik + address rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The man wrote the address on a piece of paper.

podobne do "write the address" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "write the address" po angielsku

inne