"write stuff" — Słownik kolokacji angielskich

write stuff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz coś
  1. write czasownik + stuff rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I mind if people write real stuff and call it fiction.

    Podobne kolokacje: