"buy stuff" — Słownik kolokacji angielskich

buy stuff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup coś
  1. buy czasownik + stuff rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And they buy stuff for the baby they'll have one day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo