ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"write slogans" — Słownik kolokacji angielskich

write slogans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz slogany
  1. write czasownik + slogan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But anyone can write slogans, and Polaski isn't the only hippy in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo