"write several plays" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write plays
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kilka gier
  1. write czasownik + play rzeczownik
    Silna kolokacja

    He wrote his first play at the age of seven.