"write plays" — Słownik kolokacji angielskich

write plays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz gry
  1. write czasownik + play rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wrote his first play at the age of seven.