PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write sermons" — Słownik kolokacji angielskich

write sermons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kazania
  1. write czasownik + sermon rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He went on to write instructional sermons and a book in that language.

    Podobne kolokacje: