"write sentences" — Słownik kolokacji angielskich

write sentences kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a sentence
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz zdania
  1. write czasownik + sentence rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And so most of my time is spent thinking about how to write a sentence.