"write records" — Słownik kolokacji angielskich

write records kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz dokumentacja
  1. write czasownik + record rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He continued to write, record and tour with the band as they found success in the 1990s.

    Podobne kolokacje: