"write recipes" — Słownik kolokacji angielskich

write recipes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz przepisy
  1. write czasownik + recipe rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When she wrote recipes, they were long and detailed because, she said, she felt obligated to ensure their success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo