"write operas" — Słownik kolokacji angielskich

write operas kolokacja
Popularniejsza odmiana: write an opera
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz opery
  1. write czasownik + opera rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote his first opera at the age of 16.

    Podobne kolokacje: