"write an opera" — Słownik kolokacji angielskich

write an opera kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz operę
  1. write czasownik + opera rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote his first opera at the age of 16.

    Podobne kolokacje: