"write opera" — Słownik kolokacji angielskich

write opera kolokacja
Popularniejsza odmiana: write an opera
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz operę
  1. write czasownik + opera rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wrote his first opera at the age of 16.

    Podobne kolokacje: