"write one's plays" — Słownik kolokacji angielskich

write one's plays kolokacja
Popularniejsza odmiana: write plays
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś gry
  1. write czasownik + play rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He wrote his first play at the age of seven.