PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write one's mother" — Słownik kolokacji angielskich

write one's mother kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś matka
  1. write czasownik + mother rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She also intends to write her mother later on in the evening.