PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write mainly" — Słownik kolokacji angielskich

write mainly kolokacja
Popularniejsza odmiana: written mainly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz głównie
  1. write czasownik + mainly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The book is written mainly from her point of view.