PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"written mainly" — Słownik kolokacji angielskich

written mainly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany głównie
  1. write czasownik + mainly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The book is written mainly from her point of view.