"write hundreds" — Słownik kolokacji angielskich

write hundreds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz sto
  1. write czasownik + hundreds rzeczownik
    Silna kolokacja

    First published in the 1980s, he has written hundreds of novels to date.

    Podobne kolokacje: