"write guidelines" — Słownik kolokacji angielskich

write guidelines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz wytyczne
  1. write czasownik + guideline rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The research, expected to take two years, will help the accounting board write specific guidelines for companies.

powered by  eTutor logo