"write entries" — Słownik kolokacji angielskich

write entries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz do uczestników
  1. write czasownik + entry rzeczownik
    Silna kolokacja

    Early estimates of the time it would take to write and revise entries had been overly optimistic.

    Podobne kolokacje: