"write endings" — Słownik kolokacji angielskich

write endings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz zakończenia
  1. write czasownik + ending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though you must learn never to write happy endings--never.

    Podobne kolokacje: