"write code" — Słownik kolokacji angielskich

write code kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kod
  1. write czasownik + code rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even so, learning how to write good code on the thing required a lot of time.

    Podobne kolokacje: