"write albums" — Słownik kolokacji angielskich

write albums kolokacja
Popularniejsza odmiana: write an album
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz albumy
  1. write czasownik + album rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And just to write a whole new album for us takes a long time.

    Podobne kolokacje: