Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"album entitled" — Słownik kolokacji angielskich

album entitled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): album zatytułował
  1. entitle czasownik + album rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the following months, the new album, entitled Reason, was released.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo