"write a play" — Słownik kolokacji angielskich

write a play kolokacja
Popularniejsza odmiana: write plays
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz grę
  1. write czasownik + play rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote his first play at the age of seven.