"write a commentary" — Słownik kolokacji angielskich

write a commentary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz komentarz
  1. write czasownik + commentary rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote a commentary on the subject for the local newspaper several weeks ago.