"work several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiąż kilka pór roku
  1. work czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He worked 11 seasons with head coach and hockey legend Brian Kilrea.

powered by  eTutor logo