"word reflects" — Słownik kolokacji angielskich

word reflects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo odzwierciedla
  1. word rzeczownik + reflect czasownik
    Zwykła kolokacja

    His words reflected around the walls, and the echoes drained off into silence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo