"word indicates" — Słownik kolokacji angielskich

word indicates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wskazuje
  1. word rzeczownik + indicate czasownik
    Zwykła kolokacja

    The word itself clearly indicates to a business and trade community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo